فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- اطلاعیه‌ها
اعلام وضعیت دسترسی به مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی مجله دسترسی باز(Open Access) است. دسترسی به کلیه مقالاتمنتشر شده در این فصلنامه بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است.
هیچ هزینه ای برای نویسنده قبل و بعد از انتشار وجود ندارد و هیچ خواننده ای برای بارگیری مقالات و نظرات هزینه ای نمی پردازد. کاربران، بدون اجازه قبلی از ناشر یا
نویسنده، مجاز به خواندن ، دانلود ، کپی ، توزیع ، چاپ ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات در فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی هستند.
دسترسی باز (Open Access) یک مدل انتشار است که انتشار مقالات تحقیقاتی را به جامعه جهانی و بدون محدودیت، از طریق اینترنت امکان پذیر می کند. بنابراین ،
کلیه افراد دارای دسترسی به اینترنت می توانند به کلیه مقالات چاپ شده در مجلات با  دسترسی باز (Open Access)  دسترسی داشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find-1.43.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب