فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- اطلاعیه‌ها
حق کپی‌رایت (CC)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مقالاتی که در فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی چاپ شده اند تحت مجوز بین المللی ( Creative Commons Attribution ۴.۰  (cc-by هستند.
لذا حق کپی رایت مقاله به مجله منتقل می شود ، اما نویسنده می تواند از مقاله تحت مجوز فوق الذکر استفاده کند. این مجوز ، که توسط بسیاری
از مجلات دسترسی آزاد استفاده می شود ، اجازه استفاده از مقالات را مشروط به ذکر منبع می‌دهد.  
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب