فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- اطلاعات نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

.

نام: پژوهش‌های پولی-بانکی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر مسئول : دکتر علی دیواندری

سردبیر : قهرمان عبدلی

مدیر داخلی: وحیده ستوده

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۴/۴۰۸۶ به‌تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

شماره مجوز علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ۳/۱۸/۳۸۹۵۱ به‌تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

شاپا: ‪۲۶۴۵-۳۳۵۵

تاریخ شروع انتشار: پاییز ۱۳۸۸

تاریخ شروع اعتبار علمی-پژوهشی: بهار ۱۳۹۲ (سال ششم، شماره ۱۵)

ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی

پایگاه‌های نمایه‌کننده: بانک اطلاعات نشریات کشور

ISC

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، روبروی پارک‌سوار بیهقی، پلاک ۱۰

کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۷۱۱۱

صندوق پستی: ۷۹۴۹-۱۵۸۷۵

تلفن:   (داخلی ۱۳۰۷)   ۴-۸۸۶۵۷۴۵۰

دورنگار: ۸۸۶۵۷۳۹۹

پست الکترونیک: jmbrmbri.ac.ir یا jmbr.mbrigmail.com


آمار نشریه:

مقالات منتشر شده: 312
نرخ پذیرش: 19.7
نرخ رد: 80.3
میانگین داوری: 260 روز
میانگین انتشار: 118 روز

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب