فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های فایل مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها


ویژگی‌های فایل مقاله

  • مقاله در قالب فایلی به صورت زیر نوشته و ارائه می‌شود.
  • فایل می‌بایست حاوی اطلاعات زیر از نویسندگان باشد:
    • نام و نام خانوادگی (لازم است نویسنده مسئول در صفحه اول مشخص شود).
    • موقعیتی که در زمان انجام تحقیق، نویسنده در آن مشغول به کار بوده است. به عنوان مثال، در صورتی که نویسنده عضو هیئت علمی است، مرتبه علمی و نام محل خدمت (به همراه نام شهر و استان) ذکر شود. نویسنده مجاز به ذکر نام بیش از دو موسسه نیست. اگر نویسنده هیچ وابستگی سازمانی ندارد، گزارش نام استان و شهر محل سکونت کافی است. وابستگی سازمانی فعلی (درصورت تغییر) نیز می‌تواند به عنوان توضیح اضافه ذکر شود.
    • آدرس پستی، شماره تماس و آدرس ایمیل.
  • عنوان، چکیده، کلمات کلیدی و طبقه‌بندی JEL به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می‌شوند. کلمات کلیدی نباید تکرار کلماتی باشند که در عنوان وجود دارند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.122.30.fa
برگشت به اصل مطلب