فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- موضوع مقالات قابل چاپ
توضیحاتی در رابطه با موضوعات قابل چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به اهداف و خط‌مشی فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، موضوع مقالات قابل انتشار در این فصلنامه محدود است.

رویکرد فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی اینگونه است که موضوع مقالات ارسالی باید بر پایه سیستم طبقه‌بندی JEL و در دو سطح یک و دو تنظیم شوند.

در سطح یک موضوعات شش عنوان قرار دارد. هر کدام از این عناوین نماینده یک گروه و شامل برخی دیگر زیرگروه هستند (به توجه به کدی که در مقابل هر عنوان درون پرانتز نوشته شده است، برای کسب اطالاعات بیشتر و دقیق‌تر به صفحه طبقه‌بندی JEL مراجعه کنید).

در سطح دو تمام موضوعات ممکن وجود دارد.

انتظار آن است که در طبقه‌بندی JEL مقاله، یکی از کدهای موجود در موضوعات سطح یک (یا کدهای مربوط به زیرموضوعات آنها مثلاً E4 یا E41) وجود داشته باشد. مشخص است که درصورت مطابقت نداشتن موضوع مقاله با موضوعات سطح یک، مقاله در مرحله بررسی اولیه رد می‌شود.


موضوعات سطح یک به شرح زیر هستند:
  • اقتصادکلان: مصرف، پس‌انداز، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری
مطالعاتی در رابطه با اجزای اصلی GDP و تعیین‌کننده‌های آنها را شامل می‌شود. مطالعات در زمینه زیرجمعی (Sub-aggregates) شامل مخارج مصرفی بر کالاهای بادوام، بی‌دوام و خدمات و یا سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی یا ابزارهای بادوام تولیدکنندگان نیز در این گروه قرار می‌گیرند. مطالعات در رابطه با مخارج دولت یا خالص صادرات در این گروه مطرح نمی‌شوند.
  • قیمت‌ها، نوسانات تجاری و چرخه‌ها (E3)
مطالعات مربوط به قیمت‌های جمعی، شامل سطوح قیمت‌ها، تورم را شامل می‌شود. همچنین نوسانات تجاری و روندهای تجاری نیز در این گروه قرار می‌گیرند. مطالعاتی در این گروه طبقه‌بندی می‌شوند که اقتصاد کلان مرتبط باشند. مطالعات مربوط به قیمت‌ها یا نوسانات در سطح صنعت، همچنین مطالعات مربوط به قیمت دارایی‌های مالی یا ساختمان در این گروه قرار نمی‌گیرند.
  • پول و نرخ‌های بهره (E4)
  • سیاست پولی، بانک مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)

اقتصاد پولی به دو زیرگروه E4 و E5 تقسیم‌بندی می‌شود. موضوع اول به نقش پول (نظیر تقاضا برای پول، استاندارها، سیستم‌ها و رژیم‌های پولی، سیستم‌های پرداخت، تعیین نرخ‌های بهره و ساختار زمانی آنها) می‌پردازد و موضوع دوم به سیاست پولی (عرضه پول و اعتبار و بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آنها) مربوط می‌شود.

  • سیاست اقتصاد کلان، جنبه‌های اقتصاد کلان مالیه عمومی و چشم‌انداز کلی (E6)

مطالعات مربوط به سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان و چگونگی شکل‌گیری آنها را شامل می‌شود. اهداف سیاست‌گذاری‌ها، طراحی و سازگاری و هماهنگی آنها،  سیاست‌های مالی، مقایسه یا تحلیل مشترک سیاست‌های مالی و پولی، سیاست‌های درآمدی و قیمتی و مطالعه دوره‌های مشخص سیاست‌گذاری از جمله زیرموضوعات این گروه است.

  • مالیه بین‌الملل (F3)

مطالعات مربوط به مالیه بین‌الملل نظیر تعیین‌کننده‌های نرخ‌های ارز، ذخایر ارزی بین‌المللی، رژیم‌های ارزی بین‌المللی، موسسات پولی بین‌المللی (نظیر IMF و World Bank)، وام‌های بین‌المللی، کمک‌های خارجی را شامل می‌شود. نرخ‌های ارز، تنظیماتحساب جاری و تحرکات کوتاه‌مدت سرمایه، موسسات پولی بین‌المللی، مشکلات پس‌انداز و قرض بین‌المللی، کمک‌های خارجی از جمله زیرموضوعات این گروه است.

  • موسسات و خدمات مالی (G2)

ازجمله زیرموضوعات این گروه بانک‌ها و دیگر مؤسسات سپرده‌پذیر، مؤسسات خرد اعتبار، بازار رهن، ابزارهای مالی ، بانک‌های سرمایه‌گذاری، موسسات اعتبارسنجی است.

  • امور مالی و اداره شرکت‌ها (G3)

از جمله زیرموضوعات این گروه به این شرح است: بودجه‌ریزی سرمایه، سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه‌گذاری در انبار، ظرفیت، سیاست‌های ایجاد اعتبار، ریسک‌های مالی و مدیریت ریسک، ساختار سرمایه و مالکیت، ارزش بنگاه‌ها، ورشکستگی و تسویه است.
(مطالب این صفحه برگرفته از توضیحات موجود در JEL Classification Codes Guide در سایت American Economic Association است).


نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.116.22.fa
برگشت به اصل مطلب