:: سال 3، شماره 7 - ( بهار 1390 ) ::
سال 3 شماره 7 صفحات 234-203 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه سرمایه فکری و بهره وری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک های استان لرستان)
سیدمحمدباقر محمدی پیراسته*1، حمیدرضا جلیلیان2، حبیب میرزایی
1-
2- دانشگاه پیام نور
چکیده:   (6450 مشاهده)

 این تحقیق به دنبال شناسایی نقش مولفه های سرمایه فکری (سرمایه ارتباطی، انسانی و ساختاری) بر بهره وری صنعت بانکداری در استان لرستان می باشد.
روش تحقیق از نوع توصیفی، کاربردی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه مورد مطالعه 1900 نفر از کارکنان بانک های استان لرستان هستند که از میان آنها 220 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران پس از تعدیلات لازم انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای با دو بخش است که پایایی هر یک از پرسشنامه های سرمایه فکری و بهره وری، از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب مقادیر 908/0=α و 764/0=α و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 885/0 می باشد، بنابراین ابزار تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. بر اساس یافته های این تحقیق، بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان صنعت بانکداری رابطه قوی و معناداری وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری بر بهره وری تاثیر دارند و از میان عناصر سرمایه فکری، سرمایه مشتری بیشترین تاثیر را بر بهره وری دارد.

طبقه‌بندی D24, J24, G24, G31 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵                   تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶

واژه‌های کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، بهره وری، صنعت بانکداری
متن کامل [PDF 359 kb]   (3406 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1393/5/13 | پذیرش: 1393/5/13 | انتشار: 1393/5/13


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 3، شماره 7 - ( بهار 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها