فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 سردبیر نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی
    نام و نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده/... تخصص

دکتر قهرمان عبدلی استاد دانشگاه تهران اقتصاد کاربردی

 اعضای هیئت تحریریه نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی

    نام و نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده/... تخصص

دکتر زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا (س) اقتصاد کلان

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد کلان

دکتر علی دیواندری استاد دانشگاه تهران مدیریت -بانکداری

دکتر سید کاظم صدر استاد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد اسلامی

دکتر قهرمان عبدلی استاد دانشگاه تهران اقتصاد کاربردی

دکتر غلامعلی فرجادی دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد توسعه
دکتر اسدالله فرزین‌وش استاد دانشگاه تهران اقتصاد پولی
دکتر محسن مهرآرا استاد دانشگاه تهران اقتصادسنجی
دکتر کامران ندری دانشیار پژوهشکده پولی و بانکی اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب