فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 سردبیر نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی
    نام و نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده/... تخصص

دکتر قهرمان عبدلی استاد دانشگاه تهران اقتصاد کاربردی

 اعضای هیئت تحریریه نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی

    نام و نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده/... تخصص

دکتر زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا (س) اقتصاد کلان

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد کلان

دکتر علی دیواندری استاد دانشگاه تهران مدیریت -بانکداری

دکتر سید کاظم صدر استاد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد اسلامی

دکتر قهرمان عبدلی استاد دانشگاه تهران اقتصاد کاربردی

دکتر غلامعلی فرجادی دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد توسعه
AWT IMAGE دکتر اسدالله فرزین‌وش استاد دانشگاه تهران اقتصاد پولی
AWT IMAGE دکتر اکبر کمیجانی استاد دانشگاه تهران اقتصاد پولی
AWT IMAGE دکتر احمد مجتهد استاد دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد پولی
دکتر محسن مهرآرا استاد دانشگاه تهران اقتصادسنجی
AWT IMAGE دکتر کامران ندری دانشیار پژوهشکده پولی و بانکی اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب