فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- اطلاعات نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

.

نام: پژوهش‌های پولی-بانکی

گروه: علوم انسانی-مالی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر مسئول : دکتر شاپور محمدی

سردبیر : قهرمان عبدلی

مدیر داخلی: وحیده ستوده

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۴/۴۰۸۶ به‌تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

شماره مجوز علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ۳/۱۸/۳۸۹۵۱ به‌تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

شاپا: ‪۲۶۴۵-۳۳۵۵

تاریخ شروع انتشار: پاییز ۱۳۸۸

تاریخ شروع اعتبار علمی-پژوهشی: بهار ۱۳۹۲ (سال ششم، شماره ۱۵)

ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی

طراح گرافیک: علی عبدی، حسین درخشان

ویراستارهای ادبی: صفورا امیرلو

پایگاه‌های نمایه‌کننده: بانک اطلاعات نشریات کشور

ISC

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، روبروی پارک‌سوار بیهقی، پلاک ۱۰

کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۷۱۱۱

صندوق پستی: ۷۹۴۹-۱۵۸۷۵

تلفن: ۴-۸۸۶۵۷۴۵۰

دورنگار: ۸۸۶۵۷۳۹۹

پست الکترونیک: jmbrmbri.ac.ir یا jmbr.mbrigmail.com


آمار نشریه:

مقالات منتشر شده: 270
نرخ پذیرش: 21.1
نرخ رد: 78.9
میانگین داوری: 262 روز
میانگین انتشار: 112 روز

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب