:: سال 3، شماره 8 - ( تابستان 1390 ) ::
سال 3 شماره 8 صفحات 87-120 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی هزینه رفاهی تورم با رویکرد مدل های تعادل عمومی
یزدان گودرزی فراهانی1، شیوا مشتری دوست1، بهزاد ورمزیاری1
1- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
چکیده:   (2897 مشاهده)

 این مقاله به بررسی تجربی هزینه رفاهی تورم پرداخته است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا سه بخشی کینزین های جدید استفاده شده است. تورم، پدیده ای پیچیده است که آثار و نتایج مخربی برای جامعه به دنبال دارد. این مدل بر اساس مشخصات آماری اقتصاد ایران تنظیم و به دو فرم لگاریتم خطی و غیرخطی حل شده است. میزان هزینه رفاهی تورمی برای یک نرخ تورم 10 درصدی، به میزان 5/5 برآورد شده که برای مدل با شاخص بندی کامل، میزان این هزینه رفاهی 7/3 درصد می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، تغییر در سطح پایدار تورم بر سطح رفاه جامعه اثرگذار است.

طبقه‌بندی E31, E42, E51 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱                        تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۲۴

واژه‌های کلیدی: تورم، هزینه رفاهی، تعادل عمومی تصادفی پویا، کینزی جدید
متن کامل [PDF 351 kb]   (952 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1393/5/13 | پذیرش: 1393/5/13 | انتشار: 1393/5/13


XML   English Abstract   Printسال 3، شماره 8 - ( تابستان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها